Digitalisera din konsultverksamhet

- få mer tid & nöjdare kunder

FocusCanvas hjälper konsulter & coacher att systematisera, paketera och digitalisera sina processer såväl mot kund som internt.

Produktifiera din kunskap & erfarenhet

Dokumentera kunskap

Kunskapen och erfarenheter hos er personal är förmodligen er viktigaste resurs. 

Dokumentera kunskapen enkelt för att underlätta kunskapsöverföring och kompetensutveckling.

Systematisera

Använd den dokumenterade kunskapen för att effektivisera och systematisera verksamheten.

Förenkla för nya medarbetare och säkerställ kvaliteten.

Kundmoduler

Precis som du dokumenterar processer och kunskap internt, kan du skapa kundmoduler.

Varje modul innehåller en beskrivning, en checklista samt resurser (ex verktyg och mallar) kopplade till modulen.

Produktifiera

Sätt ihop moduler i  standardiserade program som löser de vanligaste problemen hos era kunder.

Använd programmen som en lead magnet för att attrahera nya kunder; som ett verktyg för behovsanalys elller som fristående program.

Kundleverans

Använd modulerna i behovsanalysen med nya kunder och skapa kundunika program utifrån specifika behov.

Kunden får enklare att följa arbetet, kan ställa frågor via platformen och har alltid resurser lättillgängliga.

Nöjdare kunder

FocusCanvs är designat utifrån principer och metoder som hjälper kunden att fokusera på det som ska utföras just nu.

Ökad fokus ger bättre resultat och nöjdare kunder.

Mät & Följ Upp

Följ kunder och medarbetares status i olika projekt i real-tid.

Undvik att kunden inte är redo för nästa möte och hjälp dem proaktivt då de fastnat.

Återkoppling

Skapa automatiserade regler för återkoppling efter avslutade uppdrag, samt förbered för nästa införsäljning redan under arbetets gång.

Skapa rapportmallar som underlättar administrationen vid avstämningsmöten.

Så här enkelt kommer du igång

Steg 1

Dokumentera och systematisera din kunskap & erfarenhet i moduler

Steg 2

Skapa smarta produktifierade tjänster genom att erbjuda specifika uppsättningar av moduler anpassade för specifika kunder

Steg 3

Mät och håll koll på hur dina kunder ligger till. Lär dig och optimera modulerna och produkterna

Smarta lösningar för att produktifiera och systematisera konsulttjänster
Sälj mer utan att jobba mer, minska din administration och få nöjdare kunder med FocusCanvas, den första molnbaserade, mobila lösningen för produktifiering av konsultverksamheter.
Kom igång med att produktifiera din kunskap & erfarenhet idag