Workshop
Produktifiera ditt erbjudande

Lägg grunden för att frigöra din tid och skala upp din verksamhet

Att arbeta med timbaserad debitering kan vara ansträngande, men det finns flera sätt att produktifiera tjänster. Oavsett om du vill skriva en bok, ta fram ett utvecklingsprogram/kurs, skapa videor eller på annat sätt vill skapa ett värdebaserat erbjudande är denna workshop för dig.

Du får hjälp att identifiera de olika värdena du skapar för dina kunder och att dela upp dessa i väldefinierade moduler som du sedan kan använda oberoende av hur du vill produktifiera dina konsulttjänster.

Syfte & målsättning

 • skapa grunden för värdebaserad prissättning av konsulttjänster
 • etablera process för paketering och produktifiering
 • skapa en första säljbar paketering
 • bli en rådgivande grupp till varandra rörande produktifiering

Vem workshopen är för

Vi tror att du

 • önskar frigöra din tid för att kunna fokusera på det som är viktigast för just dig
 • vill hjälpa dina klinter få ut ännu mer värde av att arbeta med dig
 • vill lägga grunden till att växa din verksamhet utan att försäljningen är direkt beroende av timbaserade intäkter.
 • hjälper andra genom att coacha dem eller ge dem råd

Det kommer finnas plats för max 12 deltagare, gärna från olika typer av verksamheter. Varje organisation får max delta med två personer. 

Upplägg & moment

Agendan för dagen innehåller följande moment med målet att du när vi avslutar dagen ska ha en säljbar produkt samt en väldefinierad process för att skapa framtida produkter.

 • Introduktion till produktifiering
 • Lägg grunden till och skapa din produktifierade tjänst
 • Förbered lanseringen

+ 2 h individuell coaching per företag med Ola Rynge som bokas efter workshopen.

Läs mer i detalj om vad workshopen innehåller

Förberedelser

Inför workshopen kommer du att få tillgång till material så du kan förbereda dig på bästa sätt. Du kommer även bli ombedd att svara på en kort enkät om dina förväntningar och målsättningar med dagen.

Tid & plats

10 oktober 2018
09:00 - 15:30

Skaraborgsvägen 3A, Borås

Pris

4 900 kr / person

8 500 kr / 2 personer från samma organisation

Early bird (till och med 30 juni 2018)

1 000 kr rabatt per person

Då du anmäler dig kommer du få ytterligare information.

Om Workshopledaren

Ola Rynge driver företaget FocusCanvas som specialiserar sig på att produktifiera och systematisera konsulttjänster med målet att skapa högre värde för såväl konsult som för dennes kund.

Under 20 års tid har Ola varit rådgivande konsult för företag som vill utveckla sin verksamhet antingen genom att skala upp sin verksamhet eller genom att arbeta med innovationsprocesser. Hans arbetsätt består av såväl rådgivning som process- & workshopledare och grundar sig i såväl etablerade konsultmodeller som i modeller som han utvecklat själv.

[LinkedIn