Arbetsmaterial
Workshop i produktifiering

Inför workshopen är det bra om du läser igenom och funderar på frågorna i:

Material inför workshop

Tar du med dator till workshopen kommer arbetsmaterial att publiceras här samma dag.

Produktifieringsmall exempel
Produktifieringsmall tom

Utvärdering


Har du inte redan gått med i följande grupper för att diskutera produktifiering, så rekommenderar vi att du gör det nu:

Produktifiera @ Facebook
Produktifiera @ LinkedIn

Glöm inte att fylla i enkäten om förväntningar inför workshopen.