Vad innehåller workshopen?
Nedan beskrivs de olika delarna av workshopen. Det kommer vara stort fokus på praktiskt arbete i varje block, med stöd från workshopledaren.
Vad är ett produktifierat erbjudande?
Vilken del av kundresan vill du produktifiera?
För vem vill du produktifiera?

Tid & plats

10 oktober 2018
09:00 - 15:30

Skaraborgsvägen 3A, Borås