Kom igång med FocusCanvas
Det är enkelt att komma igång och produktifera och skala din affär. Med FocusCanvas kan du bygga på din affär efter hand.
Beställ FocusCanvas
När du skapar ett konto här på FocusCanvas kan du direkt logga in och börja systematisera dina process och förbereda för att skala upp din verksamhet.
 
 
Bestäm område att produktifiera
Man kan inte göra allt på en gång, så börja med ett område, eller en del av ett område att börja fokusera på. Det kan vara ett delområde där leveransen till kund ofta ser snarlik ut.
 
 
Beskriv din process
Som ett första steg i att dela upp och modularisera din leverans rekommenderar vi att du beskriver din process från det att kunden hittar dig tills dess att ni levererat och följt upp arbetet.
 
 
Dela upp i moduler
Dela upp det valda området i mindre beståndsdelar (moduler). Det kan vara uppgifter du brukar ge dina kunder, specifika ämnen som kunden ska arbeta med, specifika koncept, etc.
 
 
Intern beskrivning
Skapa en intern beskrivning för hur du och dina kollegor genomför varje modul mot kund. Detta blir som en standardrutin för ert arbete. Definiera gärna en checklista som ska gås igenom varje gång.
 
 
Extern beskrivning
Den externa beskrivningen skiljer sig åt från den interna då det här i många fall behövs utförligare beskrivningar och ett annat fokus då detta är det som kunden ser då denne arbetar med modulen. Precis som för den interna beskrivningen är det bra om du kan skapa en checklista för kunden att följa.
 
 
Koppla resurser
Som ett stöd åt din kund kan det vara bra att koppla resurser till respektive modul. Det kan vara en pdf, ett excelark, länkar till externa webbsidor; helt enkelt saker som underlättar för kunden.
 
 
Prissätt din tjänst
Väljer du att endast använda FocusCanvas då du arbetar direkt mot kund behöver du inte fundera så mycket här, men tänker du skapa program eller fristående produkter behöver du fundera på hur du prissätter dina verk.
 
 
Definiera uppföljningsrutin
FocusCanvas hjälper dig att hålla koll på uppföljningen av dina kunder, du behöver bara ange hur snart efter avslut uppföljningen ska ske och på vilket sätt.