Om FocusCanvas

Vårt varför

 
Vårt varför

Vi strävar efter en värld där det finns en tydlig koppling mellan varje persons dagliga uppgifter, de mål hon vill uppnå och individens övergripande syfte.

Vision

Vi vill skapa det mest intuitiva, lekfulla och strömlinjeformade ekosystemet för att maximera personlig och professionell potential.

 
 
Våra värderingar
En bättre värld

Allt vi gör ska skapa en bättre plats för framtida generationer.

Starkare tillsammans

Vi samarbetar gärna, både internt och med andra, även med konkurrenter.

 
Ett bättre jag

Vi utvecklar ständigt oss själva och inspirerar andra att utveckla sig.

Kul varje dag

Allt vi gör ska skapa en bättre plats för framtida generationer.

 

Vår historia

 
2018 Februari

FocusCanvas blir ett inkubatorbolag på Inkubatorn i Borås 

Fokus ligger på att verifiera marknaden och kundbehovet innan utvecklingen tar fart. 

Image
 
 
 
2017 September

Ola Rynge lägger grunden till FocusCanvas då han upptäcker att det inte finns någon plattform som låter honom systematisera och produktifiera de konsultmodeller han har utvecklat. 

Idén föds om att skapa en plattform för rådgivande konsulter och coacher där man enkelt kan digitalisera sin kunskap, skapa planer tillsammans med klienten samt ge klienten ett verktyg för att kunna fokusera på sina uppgifter.